TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH CẨM TÂN NĂM HỌC 2023 - 2024.

Đăng lúc: 21:39:09 10/10/2023 (GMT+7)

Hưởng ứng thực hiện ngày Pháp Luật Việt Nam 09/11. Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành luật và thực thi, bảo vệ pháp luật.Trường Tiểu học Cẩm Tân đã tổ chức buổi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trong nhà trường.

 

      UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

  Cẩm Tân, ngày 27 tháng  9  năm 2023

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH CẨM TÂN

NĂM HỌC 2023 - 2024.

 
 

 


Hưởng ứng thực hiện ngày Pháp Luật Việt Nam 09/11. Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành luật và thực thi, bảo vệ pháp luật.Trường Tiểu học Cẩm Tân đã tổ chức buổi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trong nhà trường.

https://xdcs.cdnchinhphu.vn/446259493575335936/2023/5/13/khauhieu-16839819402682076978609.jpg

Giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho CBGV và nhân viên trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học 2023– 2024  Trường Tiểu học Cẩm Tân  đã  tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động trong trường thông qua nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL; lồng ghép trong các buổi họp Hội đồng, các buổi sinh hoạt chuyên môn, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ;

Buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, giáo viên trong trường được tiếp cận kịp thời các văn bản pháp luật mới, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cũng như các quy định mới cho nhân dân hiểu rõ hơn. Tạo điều kiện để cùng nhau tham gia quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương cũng như của ngành.

* Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền:

Thông qua các Hội nghị tuyên truyền cán bộ, giáo viên, toàn thể học sinh được các tuyên truyền viên cung cấp, trao đổi các thông tin về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước; tệ nạn xã hội trong học đường, phòng - chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá điện tử…Bên cạnh đó các tuyên truyền viên còn tổ chức hướng dẫn cách thức sử dụng một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban đầu để xử lý các tình huống cháy, nổ mới phát sinh và cách thoát nạn trong các trường hợp cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước.

* Một số hình ảnh hướng dẫn sử lý khi sảy ra cháy – Phòng chống Ma túy.

Cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình

https://sgd.bacgiang.gov.vn/documents/21471/17927961/1695205925802_20230920pccc10.jpg/f7218e52-90ef-4b74-9adb-c2c68e02ba12?t=1695205925803

Bài tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy

 

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng,  chống ma túy 26/6” - Năm 2021: Nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy

 

Qua đó giúp các thầy cô giáo cũng như các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, tự giác thực hiện tốt pháp luật, giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên. Ðồng thời biết bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện.

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành các quy định của nhà trường, chấp hành pháp luật của học sinh, phụ huynh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

     * Cổng trường tiểu học Cẩm Tân với việc chấp hành ATGT

Thời gian tới, Trường Tiểu học Cẩm Tân sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong trường học trên cơ sở sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các tổ chức chính trị đoàn thể trong nhà trường… Trong đó, trọng tâm là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp, hiệu quả; cập nhật các nội dung tuyên truyền mới, sát với thực tiễn chấp hành pháp luật của học sinh trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường./.

                                                                                       -BAN BIÊN TẬP-