THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

Đăng lúc: 22:17:37 17/08/2023 (GMT+7)

Căn cứ vào hướng dẫn số 10/HD-PGD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Phóng GD&ĐT Cẩm Thủy về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024.

UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TH CẨM TÂN

 
 

 


Số: 02/TB-THCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Cẩm Tân, ngày 10 tháng 7 năm 2023

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

 

          Căn cứ vào hướng dẫn số 10/HD-PGD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Phóng GD&ĐT Cẩm Thủy về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024.

          Trường Tiểu Cẩm Tân thông báo lịch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 như sau:

          1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi ( sinh năm 2017) có hộ khẩu trên địa bàn xã Cẩn Tân.

          + Chỉ tiêu xét tuyển: 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn kể cả học sinh khuyết tật có đủ sức khỏe để tham gia học tập.

          2. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 20/7/2023 đến ngày 30/7/2023.

          + Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

          + Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

          3. Địa điểm xét tuyển: Tại văn phòng trường Tiểu học Cẩm Tân.

          4. Hồ sơ tuyển sinh: Bao gồm.

+ Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

+ Giấy chứng nhận chương trình mẫu giáo 5 tuổi.

+ Bản xác nhận thông tin nơi cư trú (có mã định danh cá nhân).

+ Giấy chứng nhận Hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật ( nếu có).

*  Trường hợp học sinh tuyển trái tuyến phải có đầy đủ hồ sơ và phải được sự đồng ý của phòng Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ bổ sung thêm:

+ Giấy xác nhận của cơ quan bố hoặc mẹ trên địa bàn tuyển sinh.

Lưu ý: Hiện nay nhà trường đã nhận Giấy khai sinh và chứng chỉ mầm non của các em học sinh học 6 tuổi tại trường mầm non Cẩm Tân, còn các hồ sơ khác gia đình bổ sung đầy đủ theo quy định.

5. Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định hiện hành.

Vì hồ sơ tuyển sinh của các em còn phải cập nhật trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến nên việc tuyển sinh phải hoàn thành đúng thời gian quy định. Rất mong các vị phụ huynh hoàn thành việc đăng ký đúng thời gian. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 25 tháng 7 năm 2023.

          Trường Tiểu học Cẩm Tân kính thông báo cho quý phụ huynh được biết và nạp hồ sơ đúng theo quy định.

- Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã (để chỉ đạo)                                                                                         ( Đã ký)

- HĐTSNT thực hiện

- PHHS t/h                                                                                           

                                                                          Phạm Thị Huyền