HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024.

Đăng lúc: 20:05:05 12/10/2023 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 2657/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa- Sở GD&ĐT-CĐ ngành GD V/v tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ trong ngành GD tỉnh Thanh Hóa; Được sự nhất trí của PGD&ĐT huyện Cẩm Thủy, ngày 01/10/2023 trường tiểu học Cẩm Tân tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023-2024.

 UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

  Cẩm Tân, ngày 01 tháng  10  năm 2023

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2023 - 2024.

 
 

 


Thực hiện Công văn số 2657/HDLT-SGDĐT-CĐN  ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa- Sở GD&ĐT-CĐ ngành GD V/v tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ trong ngành GD tỉnh Thanh Hóa;

Được sự nhất trí của PGD&ĐT huyện Cẩm Thủy, ngày 01/10/2023 trường tiểu học Cẩm Tân tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023-2024.

Đến dự hội nghị có các đồng chí

1. Đồng chí: Trịnh Minh Chung – TVĐU – PCT UBND xã Cẩm Tân.

2. Đồng chí: Lê Thị Thơm - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Cẩm Tân.

Cùng các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể ở xã cùng về dự. Tham dự hội nghị còn có đại diện Hội CMHS và 24 CB-GV-NV trong nhà trường cùng tham dự.

                                                                                      

        Nội dung của hộ nghị bao gồm các nội dung chủ yếu.

           Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và những quy định dân chủ hoạt động của đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm học 2022-2023. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Chủ tịch CĐCS báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các cuộc vận động trong năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ  2021-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2025;

Thông qua dự thảo quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Hội nghị có 06 ý kiến tham gia phát biểu nhằm đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm học như: giải pháp về CLB, chất lượng đại trà, chất lượng học sinh khuyết tật....

Hiệu trưởng tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực chuyên môn và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, quy chế, nội quy của đơn vị. Tổng kết ý kiến thảo luận của hội nghị.

+ Tham gia hội nghị thay mặt đoàn đại biểu đ/c trưởng đoàn đã biểu dương thành tích của VC-NLĐ và học sinh nhà trường đạt được trong năm học 2022-2023  đồng thời định hướng và giao nhiệm vụ cho thầy trò nhà trường trong năm học 2023-2024. Trong nhiệm vụ đồng chí đề ra 04 nội dung lớn mà nhà trường cần thực hiện trong thời gian trong năm học mới và mong muốn nhà trường thực hiện tốt.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua, giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và các cuộc vận động lớn của ngành.

                    ( Nhà trường và Công đoàn ký giao ước thi đua)

     Nghị quyết của hội nghị đã được 100% CB-VC-NLĐ nhất trí và thống nhất.         

          Để đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra như trên, mỗi VC-NLĐ trong nhà trường phải thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ của đơn vị, Điều lệ trường học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt nội lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu mỗi VC thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình thì chắc chắn nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà HN vừa thông qua.      

                                                                                       -BAN BIÊN TẬP- 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)