Cán bộ quản lý, giáo viên trường Tiểu học Cẩm Tân tham gia tập huấn Sách giáo khoa lớp 4, Năm học 2023- 2024

Đăng lúc: 21:18:15 17/08/2023 (GMT+7)

 

Cán bộ quản lý, giáo viên trường Tiểu học Cẩm Tân tham gia

tập huấn Sách giáo khoa lớp 4,  Năm học 2023- 2024

 
 
 

 


          Thực hiện Công văn số 1969/SGS&ĐT –GDTH ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tập huấn, bồi dưỡng GV, CBQL sử dụng sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022-2023;

            Từ ngày 11/7/2023 đến ngày 21/7/2023 CBQL và các đồng chí giáo viên được phân công giảng dạy lớp 4 năm học 2023-2024 đã tham gia tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 tại Thành Phố Thanh Hóa với hình thức tập huấn trực tiếp tương ứng với mỗi lớp học của từng môn học/hoạt động giáo dục với từng sách giáo khoa.

 

          Tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 4 năm nay, trường tiểu học Cẩm Tân có 02 Cán bộ quản lý, 04 giáo viên văn hóa dự kiến dạy lớp 4 năm học 2023-2024 và 05 đồng chí giáo viên dạy các môn học khác tham gia, tuy ở các địa điểm khác nhau nhưng nhưng các đồng chí CBQL-GV tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả.

           Kết thúc đợt tập huấn CBQL-GV đã được đánh giá kết quả thông qua bài thu hoạch theo quy định. Đây cũng là tiến đề vững chắc để các đồng chí vận dụng vào quản lý và giảng dạy chương trình lớp 4 năm học 2023-2024 đạt hiệu quả.

-         BAN TỔ CHỨC -